Pustynia Siedlecka oraz inne okoliczne atrakcje

Pustynia Siedlecka stanowi niezwykłą atrakcję turystyczną znajdującą się w rejonie wsi Siedlec. Jest to jeden z piaszczystych terenów znajdujących się w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i stanowi on pozostałość po dawnym wyrobisku piasku.

Pustynia Siedlecka – atrakcja archeologiczna

Jak wspomniano powyżej, Pustynia Siedlecka to pozostałość po wyrobisku kopalni piasków formierskich więc nie jest ona typową pustynią. Powstała ona na skutek działalności człowieka oraz wiatru. Co ciekawe, w wyniku tego działania doszło do odsłonięcia pozostałości dna morskiego z okresu górnej jury. Ponadto, piaski na tym terenie pochodzą z okresu ponownej transgresji morskiej w czasie górnej kredy. Zostały one naniesione w okresie plejstocenu w postaci moreny czołowej na skutek ruchu czoła lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego. Natomiast znajdujące się na tym terenie wydmy to skutek działania zachodnich wiatrów z okresu końca zlodowacenia północnopolskiego.

Pustynia Siedlecka – atrakcja turystyczna

Z uwagi na obecność wspominanych powyżej wydm sięgających blisko 30 m Pustynia Siedlecka stanowi niezwykłą atrakcję turystyczną. Co ciekawe, tereny te porasta roślinność typowa dla terenów piaszczystych, taka jak na przykład wydmuchrzyca piaskowa. Ponadto, na tym obszarze znajduje się bezodpływowe oczko wodne z typową roślinnością szuwarową. Warto wspomnieć o tym, że pustynia została udostępniona do jazdy pojazdami mechanicznymi, w tym samochodami terenowymi oraz quadami. Na tym obszarze rozgrywane są zatem popularne rajdy samochodowe. Warto również wspomnieć o tym, że w upalne dni na tym terenie tworzy się zjawisko fatamorgany.

Atrakcje okolic Siedlca

Siedlec to malowniczo położona wieś w gminie Janów w odległości około 25 km kierując się na południowy wschód od Częstochowy. W okolicach wsi przebiegają znane szlaki jurajskie, takie jak: Szlak Orlich Gniazd czy Szlak Warowni Jurajskich. Ponadto, w okolicy miejscowości znajdują się liczne trasy rowerowe i konne oraz atrakcje stanowiące obiekt zainteresowań zwiedzających. Wśród nich wymienić można choćby Jaskinię Na Dupce. Jest to jedno z dwóch okolicznych wzniesień, które sięga na wysokość 371 m n.p.m. Jest ono zalesione, a w jego wnętrzu znajduje się niewielka jaskinia. Jest ona dostępna dla zwiedzających przez cały rok i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Długość ciągu groty to około 75 m, a w jej wnętrzu temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Z Jaskinią oraz Pustynią Siedlecką związana jest przekazywana od pokoleń legenda o diable i Janie Twardowskim. Wśród innych okolicznych atrakcji warto wymienić Bramę Twardowskiego w Złotym Potoku, Ranczo Zrębice, Strażnicę w Suliszowicach, Kamieniołom Warszawski w Siedlcu, drewniany kościół pw. św. Idziego w Zrębicach, Rybaczówkę w Złotym Potoku, dawną pstrągarnię Raczyńskich w Złotym Potoku czy zamek „Ostrężnik” w rezerwacie przyrody.